Бул-Спред

Товариство з обмеженою відповідальністю

До уваги Депонентів фізичних та юридичних осіб

До уваги Депонентів фізичних та юридичних осіб
Відповідно до рішення НКЦПФР від 07.03.2017 року №148 «Щодо порядку направлення акціонерним
товариством повідомлень акціонерам через депозитарну систему України» внесено зміни в розділ 2
«Обов’язки та права Депозитарної установи» договіру про обслуговування рахунка в цінних
паперах

п 2.1.16. Направляти у встановленому законодавством порядку депоненту, який є
власником акцій акціонерного товариства на визначену відповідно до закону дату,
повідомлення у разі направлення відповідним акціонерним товариством повідомлення
акціонерам через депозитарну систему України відповідно до Закону України «Про
акціонерні товариства», за умови зазначення відповідної інформації (електронної адреси або
номеру телефону) в анкеті депонента.