Бул-Спред

Товариство з обмеженою відповідальністю

Оголошення про збори ПАТ «Проскурів» від 17.09.2020

Документ оголошення

Оголошення про збори ПАТ «Черкаське хімволокно» від 14.08.2020

Документ оголошення

Оголошення про збори ПАТ «Черкаське хімволокно» від 12.06.2020

Документ оголошення

Оголошення про збори ПАТ «Донбасенерго» від 17.04.2020

Документ оголошення

Оголошення про збори ПАТ «Донбасенерго» від 17.03.2020

Документ оголошення

Тарифи

ТОВ «БУЛ-СПРЕД» — депозитарна установа (Ліцензія АЕ № 286505 видана 08.10.2013 р.) , яка здійснює зберігання ЦП на Ваших рахунках повідомляє наступне:
Публічне акціонерне товариство «Національний депозитарій України» (ПАТ «НДУ») з 01 серпня 2019 року значно підвищує свої тарифи на всі послуги, тому ми також вимушені переглянути умови наших тарифів і відповідно підняти їх для своїх депонентів.
Відтепер Вам кожного місяця буде виставлятися рахунок за зберігання цінних паперів на рахунку, який буде розраховуватися в залежності від вартості цінних паперів, що зберігаються на ньому.
Несвоєчасна сплата може привести до негативних наслідків при отриманні реєстру власників іменних цінних паперів, при переоформленні прав власності на цінні папери та інше.
За Вашим бажанням рахунок може надаватися раз на квартал або раз на рік.
При виникненні питань звертайтеся за телефонами:
м.Черкаси – 0472-33-50-68
м.Полтава – 0532-50-04-20
м.Київ – 044-544-1-777

Директор В.Ю.Хотинський

Тарифи для фізичних осіб 2020

Тарифи для юридичних осіб 2019

Тарифи для юридичних осіб нерезидентів 2019

Тарифи для фізичних осіб 2019

Тарифи для фізичних осіб нерезидентів 2019

01.01.2018 змінюються тарифи для депонентів

До уваги Депонентів фізичних та юридичних осіб, з 01.01.2018 змінюються тарифи.

До уваги Депонентів фізичних та юридичних осіб

До уваги Депонентів фізичних та юридичних осіб
Відповідно до рішення НКЦПФР від 07.03.2017 року №148 «Щодо порядку направлення акціонерним
товариством повідомлень акціонерам через депозитарну систему України» внесено зміни в розділ 2
«Обов’язки та права Депозитарної установи» договіру про обслуговування рахунка в цінних
паперах

п 2.1.16. Направляти у встановленому законодавством порядку депоненту, який є
власником акцій акціонерного товариства на визначену відповідно до закону дату,
повідомлення у разі направлення відповідним акціонерним товариством повідомлення
акціонерам через депозитарну систему України відповідно до Закону України «Про
акціонерні товариства», за умови зазначення відповідної інформації (електронної адреси або
номеру телефону) в анкеті депонента.

Керівникам Емітентів, які заключили з Депозитарною установою ТОВ «БУЛ-СПРЕД» Договір про відкриття рахунків у цінних паперах власникам.

27 травня 2016 року набрало чинності рішення НКЦПФР від 12.04.2016 р. №391, яким затрерджено Порядок виплати акціонерним товариством дивідендів. Зазачений Порядок запроваджує нові підходи до виплати дивідендів. Зокрема зазначено, що виплата девідендів проводиться безпосередьо акціонерним товариство або через депозитарну систему України. Акціонерне товариством може здійснювати виплату девідендів лише на банківські рахунки акціонерів або поштовим переказом.
Відповідно до зазначених змін в чинному законодавстві внесено зміни до Договіру про відкриття рахунків у цінних паперах власникам. З метою врегулювання правових відносин з емітентом, щодо виплати девідендів через депозитарну систему пропонуємо ознайомитись з додатковою угодою до Договіру.
Зразок угоди