Бул-Спред

Товариство з обмеженою відповідальністю

Керівникам Емітентів, які заключили з Депозитарною установою ТОВ «БУЛ-СПРЕД» Договір про відкриття рахунків у цінних паперах власникам.

27 травня 2016 року набрало чинності рішення НКЦПФР від 12.04.2016 р. №391, яким затрерджено Порядок виплати акціонерним товариством дивідендів. Зазачений Порядок запроваджує нові підходи до виплати дивідендів. Зокрема зазначено, що виплата девідендів проводиться безпосередьо акціонерним товариство або через депозитарну систему України. Акціонерне товариством може здійснювати виплату девідендів лише на банківські рахунки акціонерів або поштовим переказом.
Відповідно до зазначених змін в чинному законодавстві внесено зміни до Договіру про відкриття рахунків у цінних паперах власникам. З метою врегулювання правових відносин з емітентом, щодо виплати девідендів через депозитарну систему пропонуємо ознайомитись з додатковою угодою до Договіру.
Зразок угоди